In eerdere nieuwsberichten informeerden wij over de uitslag van de verkiezingen voor de bondsraad. Naar aanleiding hiervan heeft de verkiezingscommissie enkele bezwaren ontvangen. Deze bezwaren hebben ertoe geleid dat de verkiezingscommissie de uitgebrachte stemmen opnieuw heeft bekeken en een nieuwe verkiezingsuitslag heeft vastgesteld. Deze nieuwe verkiezingsuitslag is inmiddels definitief. Dit betekent dat de volgende achttien kandidaten gekozen zijn tot bondsraadslid (alfabetisch op voornaam gesorteerd):

Ad Wagenaars
André de Kort
Arend Nijborg
Arthur Meertens
Cees Kalis
Christian Bos
Désirée Schalk
Ed Roelofs
Frank Versluis
Henny van Schaaijk
Jur Moorlag
Peter Bonarius
Peter van Wermeskerken
Riemer Haagsma
Rien van Kinderen
Rob Hulst
Tjibbe Steneker
Willy van Kilsdonk

De statuten schrijven voor dat, op basis van het huidige aantal aangesloten lidverenigingen, er negentien zetels beschikbaar zijn in de bondsraad. Of de negentiende zetel wordt ingevuld en hoe eventueel wordt bepaald op wat voor manier dit gebeurt, wordt besproken door de bondsraad in de nieuwe samenstelling. Zodra hier meer informatie over bekend is, berichten wij hier uiteraard over.


© 2021 De Spaanse Ruiter. All Rights Reserved.