Protocol verantwoord sporten petanque UPDATE 26-6-2020


Protocol verantwoord sporten petanque(versie 26 juni)We zijn blij dat onze sport weer geheel beoefend kan worden. Het blijft echter van belang om je gezonde verstand te gebruiken en alleen te sporten als je geen gezondheidsklachten hebt.De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voorde sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit nietmogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten.Dat betekent dat van alle leden flexibiliteitwordt gevraagd. Alleen als er rekening wordt gehouden met elkaar, kan er stapsgewijs naar een situatie worden toegewerkt waarin totale versoepeling mogelijk is. Het NOC*NSF heeft in samenwerking met meerdere sportbonden een algemeen protocol opgesteld. Dit geeft algemene adviezen aan verenigingen om het mogelijk te maken dat er verantwoord wordt gesport. Ook zijn er posters en signings gemaakt voor de verenigingen en accommodatiebeheerders. Het kan zijn dat er wijzigingen worden doorgevoerd in het algemene protocol. Op nocnsf.nl/sportprotocolis altijd de meest recente versie te vinden.In aanvulling op het algemene protocol van NOC*NSF,heeft de NJBB een specifiek protocol opgesteld met enkele aanvullende adviezen voor depetanquesport. Dit betreft acties en maatregelen die verenigingennemen om verantwoord onze sport te kunnen beoefenen. Het sport specifieke protocol iste vindenop de laatste 2 pagina’svan dit document.Vanaf 1 julizijn weer versoepelende maatregelen aangekondigd. Gezien het gaat om grote wijzigingen voor de sport zijn de protocollen opnieuw opgesteld en zijn de wijzigingenniet apart in het rood weergegeven. We raden aan om de nieuwe protocollen goed en volledigdoor te lezen. Het is de verantwoordelijkheid van de vereniging om leden op deze protocollen te wijzen.

Voor verenigingen●NOC*NSF heeft een sport generieke‘corona checklist’ opgesteld.Kijk op https://nocnsf.nl/coronahulpmiddelenvoor de meest recente versie hiervan;●Bepaal hoeveel personen er maximaal tegelijkertijd op de accommodatie aanwezig mogen zijn. De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdtboven de 18 jaar. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om inde sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een maximale speeltijd voor groepen of ga werken met bezettingsschema’swaar personen zich op in kunnen schrijven; ●Zowel binnen als buitenmag gesport worden. ●Alle kleedkamers en douches van sportaccommodaties kunnen opengesteld worden. Voor 18 en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand; ●Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden; ●Voor toeschouwers en publiek gelden maximalen aantallen, houdt er rekening mee dat alssporters, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd zij tellen als publiek, tenzijze de locatie verlaten. De maximum aantallen zijn in het protocol van het NOC*NSF te vinden;●Sportkantines, terrassen en zelfstandige restaurants op sportlocaties zijn open. De rijksoverheid heeft hiervoor regels, zie. Daarnaast is er door de sport ook een checklist opgesteld voor een soepele opening, zie. Denk hierbij ook aan de protocollen van de KHN (koninklijke horeca Nederland);●Zorg dat er voldoende desinfecterende spray/gel staat bij de banen zodat scoreborden en werpcirkels kunnen worden gedesinfecteerd.Voor sporters (bezoekers)Voordat je gaat spelen:●Het merendeel van het ledenbestand van petanque verenigingen behoort tot de kwetsbare doelgroep ouderen. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met de gezondheid van deze doelgroep. Neem je eigen verantwoordelijkheid en bezoek alleen de vereniging als je geen gezondheidsklachten hebt. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38C°); ●Informeer bij je vereniging hoe zij omgaan met de versoepelde maatregelen en op welk moment je het beste terecht kunt. Het is niet de bedoeling dat leden onaangekondigd de vereniging bezoeken;●Reisje samen met anderen die niet tot hetzelfde huishoudenbehoren met de auto (of ander privévervoer)? Gebruik dan een mondkapje.

 

Tijdens het spelen:●Op de banen (binnen en buiten) hoef je tijdens het spelen geen 1,5meterafstand van elkaarte houdenindien dit onvermijdelijk is tijdens speelmomenten; ●Schud geen handen voor en na de activiteit;●Gebruik alleen je eigen boules en but, die je hebt meegenomen van huis. Raap niet andermans but of boules op. Om te voorkomen dat na een méne niet duidelijk is welke boule van wie is, is het aan te raden om je boules vooraf te markeren;●De speler die het but verkeerd uitgooit, pakt zijn but op. De tegenstander legt een eigen but op de reglementaire afstand;●Maak alleen gebruik van je eigen meetinstrumenten (rolmaat/meetlint) die je hebt meegenomen;●Maak alleen gebruik van je eigen tossmunt;Ook als er tijdens een partij moet worden gemeten, houden de andere spelers 1,5 meter afstand●Als je een scorebord gebruikt, laat dan per baan maximaal één persoon de scores bijhouden. Bij het verlaten van de baan dient het scorebord door deze persoon schoongemaakt te worden met desinfecterende spray/gel;●Wijs één iemand aan die de werpcirkel oppakt/neerlegt. Bij het verlaten van de baan dient de werpcirkel gedesinfecteerd te worden.

Start


© 2021 De Spaanse Ruiter. All Rights Reserved.