Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor De Spaanse Ruiter

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van De Spaanse Ruiter , zoals deze beschikbaar is gesteld door De Spaanse Ruiter . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Spaanse Ruiter is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij De Spaanse Ruiter.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met De Spaanse Ruiter te mogen claimen of te veronderstellen.

De Spaanse Ruiter streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Spaanse Ruiter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van De Spaanse Ruiter op deze pagina.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van De Spaanse Ruiter gevestigd te Nieuw-Vennep, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 807863592, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

 

 

 

Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Geboortenaam

·   Nationaliteit

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Geboorteplaats

·   Geslacht

·   Telefoonnummer

·   E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst

NJBB

Administratie

·   Licentienummer

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Geslacht

·   Licentietype

·   Telefoonnummer

·   E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar

·   Bestuursleden

·   Leden-administratie

Het invoeren van spelers bij het donderdagavond-toernooi

·   Licentienummer

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Geslacht

·   Licentietype

·   Telefoonnummer

Uitvoering van de overeenkomst

Oneindig, maar m.b.v. een indicator t.b.v. de integriteit van de database, worden de gegevens van niet-leden afgeschermd

·   Wedstrijd-commissie

Het invoeren van spelers bij andere toernooien

·   Licentienummer

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Geslacht

·   Licentietype

·   Telefoonnummer

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst

·   Wedstrijd-commissie

 

Versturen digitale berichten

·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is

·   Aangemelde leden

Informeren over activiteiten die binnen de vereniging hebben plaatsgevonden

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Telefoonnummer

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is via Facebook

·   Aangemelde personen

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen.

De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Ton Meuleman

E-mail:                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Pétanquevereniging De Spaanse Ruiter is opgericht op 1 september 1993 en telt op dit moment over de 120 leden. Wij beschikken op onze vaste speellocatie over 12 binnen- en 20 buitenbanen. Onze Doelstelling Pétanquevereniging De Spaanse Ruiter stelt zich ten doel de Jeu de Boules-sport te bevorderen in Nieuw Vennep en wijdeterein de spaanse ruiter omgeving. Leden van de vereniging zijn automatisch aangesloten bij de NJBB (Nederlandse Jeu de Boules Bond) en kunnen door middel van hun licentie deelnemen aan nationale en internationale toernooien. Door de contributie laag te houden is het lidmaatschap voor iedereen toegankelijk. Nieuwe leden zijn welkom Jeu de Boules is een razend populaire sport aan het worden en geschikt voor alle leeftijden. Vrijwel door iedereen en bijna overal kan Jeu de Boules worden gespeeld. Het is een gemakkelijk te leren spel, zonder dat u daarvoor allerlei kostbare materialen hoeft aan te schaffen. Op onze nieuwe locatie beschikken wij over voldoende capaciteit om nieuwe leden aan te nemen. Heeft u belangstelling voor het spelen in de ontspannen sfeer van jeu de boules in clubverband, dan bent u van harte welkom bij onze vereniging om het spel eens geheel vrijblijvend uit te proberen. Deze kennismaking is kosteloos en verplicht u tot niets! Graag ontvangen wij u op één van onze speeldagen en zorgen ervoor dat u alle kneepjes van deze sport leert kennen. Bij Jeu de Boules spelen is precisie, tactiek, vaardigheid en concentratievermogen een belangrijke rol. Door het spel te spelen, zult u spoedig bemerken dat er veel meer in zit dan u van te voren ooit had gedacht. Zou u lid willen worden van De Spaanse Ruiter klik op Lidmaatschap voor meer informatie.

Openingstijden:

Maandag 13:00 t/m 16:30
Dinsdag 19:00 t/m 22:00
Woensdag 09:30 t/m 12:00
Donderdag 19:00 t/m 22:00
Zaterdag 13:00 t/m 16:30

 

Locatie:

Wikkestraat 45                                                                                    

2153 CD

Nieuw Vennep

Telefoonnummer boulodrome: 
0252 - 785940

Telefoon bereikbaar zie openingstijden.

 

De Spaanse Ruiter is lid van de NJBB.

logoNJBB